رفع مشکل رفع مشکل اجرای ASP3 CLASSIC  در ویندوز 7 و 8   --  IIS7-8

 رفع مشکلHTTP Error 500.19 - Internal Server Error

 
از نصب iis  تا اجرای asp3  بصورت تصویری