تغییر دسکتاپ در دومین  چند مزیت داره، اول اینکه مثلا کل سازمان و یا هر قسمت دسکتاپ مرتبط یک شکل داشته باشند نه اینکه یکی مثلا عکس خانواده، یکی عکس طبیعت یکی عکس ببر و پلنگ و..، اینکه عکس ثابتی از سیستم خود فرد بعنوان دسکتاپ باشه یک روش و اینکه از شبکه و محل سرور دریافت کنه یک روش دیگه است. مثلا من دسکتاپ هایی با عناوین طبیعت مرتبط با ماه جاری بهمراه تقویم و برخی تذکرات اداری رو برای کل دومین اعمال می کنم. روش های محتلف تست شد در نهایت روش کفته شده در این مقاله بهمراه کارایی بیشتری داشت بخصوص در سیستم های با ویندوز 7 به بالا.

این مقاله ویرایشی آزاد از مقاله اصلی در سایت  http://www.iransec.ir می باشد

 

نکته: اگر چه این کار در نگاه اول بسیار ساده به نظر می رسد، اما انجام این عملیات با چندین نکته مهم همراه است که در ادامه بدانها اشاره خواهد شد.

 

تنظیمات مرتبط با تغییر دسکتاپ کلاینت های موجود در شبکه در Group Policy در مسیر زیر می باشد:

 

User Configuration\Policies\Administrative Templates\Desktop

 

به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

نکته: همانطور که در شکل فوق مشاهده می نمایید، این تنظیمات در قسمت User Configuration قرار دارند. لذا می بایست در محل قرار دادن پالیسی مورد نظر به این نکته توجه کنید که این پالیسی می بایست بر روی کاربران مورد نظر شما اعمال گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، اینجا را کلیک کنید.

 

از میان پالیسی های نمایش داده شده در شکل فوق، تنها پالیسی که مورد نیاز سناریوی تغییر دسکتاپ کلاینت ها می باشد، پالیسی Desktop Wallpaper خواهد بود. لذا به منظور انجام عملیات تغییر می بایست این پالیسی را ویرایش نماییم. به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

 

به طور کلی می توان از دو روش جهت مشخص نمودن تصویر دسکتاپ مورد نظر جهت اعمال به کلاینت های موجود در دامین استفاده نمود. روش اول آنست که در قسمت Wallpaper Name از یک آدرس لوکالی استفاده نماییم. فرض کنید که به طریقی فایل تصویر مورد نظر خود را در کلاینت های مورد نظر خود قرار داده اید (در این خصوص در ادامه مقاله بیشتر صحبت خواهم کرد). به عنوان مثال فرض کنید که تصویر مورد نظر شما در مسیر C:\Windows\Web\Wallpaper\wallpaper.jpg قرار گرفته است. لذا در این حالت می بایست این مسیر را در قسمت Wallpaper Name وارد کنید. به شکل زیر نگاه کنید: (در ویندوز های 7 به بعد محل دسکتاپ اصلی ویندوز  C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows\img0.jpg  میباشد)

 

 

روش دوم آنست که فایل تصویر مورد نظر را در یک فولدر، بر روی یک سرور به اشتراک گذاشته و مسیر UNC مرتبط با آن را در قسمت Wallpaper Name وارد کنیم. به عنوان مثال فرض کنید که فایل تصویر مورد نظر را بر روی سروری با نام Server01 و فولدری با نام Wallpaper قرار داده ایم. در این صورت می بایست در کادر Wallpaper Name مسیر دسترسی به فایل تصویر را وارد کنیم. به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

نکته: سطوح دسترسی پیشنهادی جهت فولدر به اشتراک گذاشته شده مورد نظر در تصاویر زیر آمده است:

 

 

 

 

 

 

حال با توجه به مطالب فوق، اینکه دسکتاپ از خود سیستم کاربر استفاده بشه یا از سرور اشتراکی، بنا به دلایلی که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد، متوجه خواهید شد که روش اول، بهترین روش می باشد.

 

دلیل اول: فرض کنید که از روش دوم جهت تغییر تصویر دسکتاپ کلاینت ها استفاده نموده اید. اگر چنانچه در این سناریو، تصویر مورد نظر در دسترس کلاینت ها نباشد (به دلایلی همچون از دور خارج شدن سروری که تصویر دسکتاپ بر روی آن قرار گرفته است، مشکلات ارتباطی و غیره)، به جای نمایش تصویر دسکتاپ، مشاهده خواهید نمود که دسکتاپ کاربران، تصویر مورد نظر شما را از دست داده اند. به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

با توجه به این مطلب، اگر چنانچه از روش اول استفاده گردد، هیچگاه دسکتاپ کاربران، تصویر مورد نظر شما را از دست نخواهند داد.

 

دلیل دوم: در روش دوم، با هر بار لاگین کردن کاربران به سیستم خود، کلاینت آنها به سروری که تصویر دسکتاپ مورد نظر شما بر روی آن قرار گرفته است، متصل شده و فایل تصویر را بر روی خود دانلود می نمایند. در این حالت، اگر چنانچه فایل تصویر از حجم قابل توجهی برخوردار باشد و یا آنکه تعداد کلاینت های موجود در دامین شما زیاد باشد، ممکن است اثرات منفی بر روی ارتباطات شبکه ایی شما بگذارد.

 

 

نکات مهم:

 

1. اگر چنانچه کلاینت های موجود در دامین شما دارای سیستم عامل Windows 7 و یا Windows Server 2008 R2 می باشند و شما هنوز Service Pack 1 را بر روی آنها نصب نکرده اید، ممکن است پالیسی مورد نظر به درستی بر روی آنها اعمال نگردد.

 

2. به منظور اعمال این پالیسی، کاربران می بایست کلاینت خود را Logoff نموده و مجددا لاگین نمایند.

 

با انتخاب هر دو روش مذکور، شما می بایست چگونگی نمایش تصویر مورد نظر را بر روی دسکتاپ کاربران مشخص نمایید. بدین منظور می بایست از قسمت Wallpaper Style، یکی از گزینه های موجود را انتخاب کنید.

 

نکته 1: انتخاب گزینه های Fill و Fit ممکن است تاثیرات نامطلوبی را بر روی تصویر مورد نظر شما بگذارد. لذا اکیدا تاکید می کنم که قبل از عملیاتی نمودن این سناریو، تمامی گزینه های موجود در قسمت Wallpaper Style را به دقت در محیط تست خود، مورد آزمایش قرار داده تا بهترین نتیجه را در هنگام اعمال شدن پالیسی تغییر تصویر دسکتاپ، بدست آورید.

 

نکته 2: در ابتدای مقاله، در هنگام توضیح روش اول، بیان شد که شما می بایست به طریقی فایل تصویر مورد نظر خود را به کلاینت های موجود در دامین منتقل نمایید. به منظور سهولت در انجام این کار، شما می توانید از Group Policy Preferences استفاده کنید. بدین منظور کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

 

(البته خود من از Replace استفاده کردم بهاین مقاله مراجعه کنید)

 

 

علت آنکه قسمت Computer Configuration جهت انجام این کار انتخاب شده است آنست که در بعضی از سناریوها امکان چنین عملیاتی در قسمت User Configuration وجود ندارد که توضیح در این خصوص از حوصله این مقاله خارج است. همچنین دقت کنید که در تصویر دوم از نکته فوق، در قسمت Source File، یک مسیر UNC انتخاب شده است. بدین لحاظ می بایست سطوح دسترسی زیر بر روی فولدر به اشتراک گذاشته شده Wallpaper اعمال گردد:

 

 

 

 

 

برای این قسمت بهتر است این مقاله را نیز حتما مطالعه کنید