معرفی ابزار dcgpofix.exe

برای خحود من پیش اومده که برخی تنظیمات داخل گروپ پالیسی (GPO) بدرستی انجام نم شن و مثلا  یادم نیست کجا رو دستکاری کردم که فلان مشکل پیش اومده که با عث شده در کلاینت ها درست تنظیمات اعمال نشه لذا لازم شد تنظیمات رو به حالت دیفالت و پیش فرض برگردونم.

متن زیر فقط به دلیل اهمیت و کاربردی بودن آن از سایت iransec در اینجا قرار داده شده تا شاید گره ای از مشکل دوستان باز شود 


همانطور که می دانید به همراه نصب سرویس Active Directory، دو GPO نیز به صورت خودکار ایجاد و سپس اعمال می گردند. این GPOها عبارتند از:

Default Domain Policy

Default Domain Controller Policy


این دو GPO آنقدر مهم هستند که مایکروسافت جز در موارد خاص، پیشنهاد می نماید که تغییری در آنها اعمال نگردد. متاسفانه در پروژه های متعددی با مواردی مواجه شده ام که مدیر شبکه سازمان مربوطه با انجام تغییرات متعدد در این دو GPO و عدم ثبت این تغییرات، باعث بروز مشکلاتی در شبکه شده بود. در این حالت چگونه می توان مشکل بوجود آمده را برطرف نمود و یا به عبارت دیگر چگونه می توان تنظیمات موجود در این دو GPO را به حالت پیش فرض بازگرداند؟

خوشبختانه شرکت مایکروسافت برای این مشکل نیز چاره‌ای اندیشیده است. این کار را می توان با ابزار dcgpofix به انجام رسانید.

نکته: با استفاده از این ابزار می توان به یکباره دو GPOی مذکور را به حالت پیش فرض بازگرداند و یا آنکه عملیات بازگرداندن به حالت پیش فرض را بر روی یکی از آنها به انجام رسانید.

استفاده از این ابزار بسیار ساده است. در ادامه به سناریوهای مختلف جهت استفاده از این ابزار خواهم پرداخت:

سناریوی اول:فرض کنید که می خواهید تنظیمات موجود در Default Domain Controller Policy را به حالت پیش فرض بازگردانید. در این حالت کافیست طبق تصویر زیر اقدام نمایید:


سناریوی دوم: فرض کنید که می خواهید تنظیمات موجود در Default Domain Policy را به حالت پیش فرض بازگردانید. در این حالت کافیست طبق تصویر زیر اقدام نمایید:

سناریوی سوم: فرض کنید که می خواهید تنظیمات موجود در دو پالیسی Default Domain Policy و Default Domain Controller Policy را همزمان به حالت پیش فرض بازگردانید. در این حالت کافیس طبق شکل زیر اقدام کنید:

منبع : iransec