همانطور که می دانید با معرفی Internet Explorer 7، بر خلاف Internet Explorer 6، می توان حداقل دو آدرس را به عنوان Home Page انتخاب نمود. یک آدرس به عنوان Home Page اصلی و دیگر آدرس به عنوان Home Page زبانه های تعریف شده از سوی کاربر در Internet Explorer. در ادامه قصد دارم که به چگونگی تغییر هر دو Home Page از طریق Group Policy بپردازم.

 

 

تغییر Home Page اصلی:

 

در سناریوی زیر قصد دارم که Home Page اصلی Internet Explorer را به آدرس www.iransec.ir تغییر دهم. بدین منظور کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

 

 

با اعمال شدن تغییرات فوق بر روی کاربران مورد نظر، شاهد رخداد زیر خواهیم بود:

 

 

نکته: این روش باعث می شود که در Internet Explorer 8، کاربران نتوانند علاوه بر تغییر Home Page اصلی، برای زبانه های ایجاد شده از سوی آنها در Internet Explorer، یک Home Page تعریف کنند. به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

 

تغییر Home Page زبانه های ایجاد شده در Internet Explorer:

 

با انجام تنظیمات زیر، شما می توانید برای زبانه های ایجاد شده در Internet Explorer، یک یا چند آدرس Home Page انتخاب کنید. همچنین با انجام این کار، توانایی کاربران جهت تغییر زبانه های ایجاد شده در Internet Explorer از آنها سلب می گردد. این در حالیست که کاربران می توانند خود Home Page اصلی را تغییر دهند. به تصاویر زیر نگاه کنید:

 

 

 

 

با اعمال تغییرات، هنگامی که کاربر Internet Explorer را اجرا نماید، برای وی دو زبانه به نمایش گذاشته می شود که دومین زبانه به سایت www.iransec.ir رهنمون می گردد. به شکل زیر نگاه کنید: