با استفاده از این نرم افزار کابردی، می توانید میزان استفاده حجم مصرفی اینترنت مورد نیاز خود را به صورت ماهانه برآورد کنید.

 

برای این منظور به سایت زیر مراجعه نمایید

http://rightel.ir/polling/create