همانطور که از نام این ابزار پیداست از tracert برای پیدا کردن مسیر بین دو Host یا به عبارتی دو دستگاه دارای آدرس شبکه که همدیگر را می بینند استفاده می شود و این دستور از طریق پروتکل ICMPاین عمل را انجام می دهد و آن بدین صورت است که پاکت echo request  توسط کامپیوتر ما به دستگاه مقصد ارسال می شود و در هر مرحله ای از این مسیر پاکت exho reply ایجاد شده و به کامپیوتر مبدا (کامپیوتر ما) ارسال می شود.

باید این نکته را خاطرنشان کنم هریک از چهار سیستم عامل معروف امروزی دارای دستور ویژه خود در این ابزار هستند که در زیر لیست آن ها را آورده ام:

Windows Server 2000/2003      tracert
Novell NetWare                           iptrace
Linux/UNIX                                traceroute
Macintosh                                  traceroute

این دستور علاوه بر اینکه اطلاعات جامعی از هر یک از route های مسیر تا رسیدن به مقصد به ما می دهد بلکه نام آن روتر ها را در صورتی که در آن ها تنظیم شده و در دسترس قرار گرفته باشد نشان خواهد داد. همچنین زمان رفت و برگشت بسته ICMP ما از مبدا تا روتر بین راه بر مبنای میلی ثانیه نیز توسط این دستور مشخص خواهد شد. این اطلاعات به ما کمک خواهد کرد تا کشف کنیم در کجای مسیر ارتباطی بین دو نقطه از شبکه مشکل وجود دارد. در زیر یک نمونه موفق از استفاده از این دستور را در ویندوز ۲۰۰۰  آورده ام.

C:\>tracert 24.7.70.37
Tracing route to c1-p4.sttlwa1.home.net [24.7.70.37] over a maximum of 30 hops:
1    ۳۰ ms   ۲۰ ms   ۲۰ ms  ۲۴٫۶۷٫۱۸۴٫۱
۲    ۲۰ ms   ۲۰ ms   ۳۰ ms  rd1ht-ge3-0.ok.shawcable.net [24.67.224.7]
3    ۵۰ ms   ۳۰ ms   ۳۰ ms  rc1wh-atm0-2-1.vc.shawcable.net [204.209.214.193]
4    ۵۰ ms   ۳۰ ms   ۳۰ ms  rc2wh-pos15-0.vc.shawcable.net [204.209.214.90]
5    ۳۰ ms   ۴۰ ms   ۳۰ ms  rc2wt-pos2-0.wa.shawcable.net [66.163.76.37]
6    ۳۰ ms   ۴۰ ms   ۳۰ ms  c1-pos6-3.sttlwa1.home.net [24.7.70.37]
Trace complete.

درست مانند سایر دستورات که در این بخش با آن پرداخته ام دستور tracert هم دارای ستون هایی است که اطلاعات مورد نیاز ما در آن تفکیک شده اند. ستون اول شماره هاپ را مشخص کرده است به روایت دیگر یعنی جایی که پاکت ICMP ارسالی کامپیوتر ما با آن رسیده است. سه ستون دیگر نمایانگر زمان ارسال و برگشت پاکت ارسالی به میلی ثانیه و آخرین ستون نام host مقصد و آدرس IP دستگاه پاسخ دهنده را مشخص می کند. بدیهی است درصورت وجود مشکل در مسیر ارتباطی به مقصد  Trace route های ما موفقیت آمیز نخواهند بود. در مثال زیر نمونه ای از آن را مشاهده می کنید:

 

C:\>tracert comptia.org

Tracing route to comptia.org [216.119.103.72]
over a maximum of 30 hops:
1    ۲۷ ms    ۲۸ ms    ۱۴ ms  ۲۴٫۶۷٫۱۷۹٫۱
۲    ۵۵ ms    ۱۳ ms    ۱۴ ms  rd1ht-ge3-0.ok.shawcable.net [24.67.224.7]
3    ۲۷ ms    ۲۷ ms    ۲۸ ms  rc1wh-atm0-2-1.shawcable.net [204.209.214.19]
4    ۲۸ ms    ۴۱ ms    ۲۷ ms  rc1wt-pos2-0.wa.shawcable.net [66.163.76.65]
5    ۲۸ ms    ۴۱ ms    ۲۷ ms  rc2wt-pos1-0.wa.shawcable.net [66.163.68.2]
6    ۴۱ ms    ۵۵ ms    ۴۱ ms  c1-pos6-3.sttlwa1.home.net [24.7.70.37]
7    ۵۴ ms    ۴۲ ms    ۲۷ ms  home-gw.st6wa.ip.att.net [192.205.32.249]
8     *        *        *     Request timed out.
9     *        *        *     Request timed out.
10     *        *        *     Request timed out.
11     *        *        *     Request timed out.
12     *        *        *     Request timed out.
13     *        *        *     Request timed out.
14     *        *        *     Request timed out.
15     *        *        *     Request timed out.

در این مثال پاکت ارسالی ICMP ما تنها موفق شده تا هفت مرحله پیش برود و در مرحله هشتم به مشکل برخورد کرده است که دلیل آن می تواند این باشد که دستگاهی که در مرحله هشتم قراردارد قطع است و یا اینکه دستگاه موجود در مرحله هفتم کار می کند اما امکان مشخص کردن هاپ بعدی را ندارد. عوامل بسیاری می تواند وجود داشته باشد که دستگاه مرحله هفت قادر به انجام وظیفه نگردیده است که ممکن است مشکل در جدول route آن باشد و یا connection صحیحی برای آنن ایجاد نشده باشد. با توجه به موارد بالا متوجه می شوید که توسط این دستور شما بررسی مشکل را تنها بر روی یک یا دو دستگاه محدود کرده اید. این دستور همچنین می تواند به شما کمک کند تا شبکه های در مسیر با بار زیاد و متراکم را محدود سازید. به یک مثال دقت کنید:

C:\>tracert comptia.org
Tracing route to comptia.org [216.119.103.72]over a maximum of 30 hops:
1    ۹۶ ms    ۹۶ ms    ۵۵ ms  ۲۴٫۶۷٫۱۷۹٫۱
۲    ۱۴ ms    ۱۳ ms    ۲۸ ms  rd1ht-ge3-0.ok.shawcable.net [24.67.224.7]
3    ۲۸ ms    ۲۷ ms    ۴۱ ms  rc1wh-atm0-2-1.shawcable.net [204.209.214.19]
4    ۲۸ ms    ۴۱ ms    ۲۷ ms  rc1wt-pos2-0.wa.shawcable.net [66.163.76.65]
5    ۴۱ ms    ۲۷ ms    ۲۷ ms  rc2wt-pos1-0.wa.shawcable.net [66.163.68.2]
6    ۵۵ ms    ۴۱ ms    ۲۷ ms  c1-pos6-3.sttlwa1.home.net [24.7.70.37]
7    ۵۴ ms    ۴۲ ms    ۲۷ ms  home-gw.st6wa.ip.att.net [192.205.32.249]
8    ۵۵ ms    ۴۱ ms    ۲۸ ms  gbr3-p40.st6wa.ip.att.net [12.123.44.130]
9     *        *        *     Request timed out.
10     *        *        *     Request timed out.
11     *        *        *     Request timed out.
12     *        *        *     Request timed out.
13    ۶۹ ms    ۶۸ ms    ۶۹ ms  gbr2-p20.sd2ca.ip.att.net [12.122.11.254]
14    ۵۵ ms    ۶۸ ms    ۶۹ ms  gbr1-p60.sd2ca.ip.att.net [12.122.1.109]
15    ۸۲ ms    ۶۹ ms    ۸۲ ms  gbr1-p30.phmaz.ip.att.net [12.122.2.142]
16    ۶۸ ms    ۶۹ ms    ۸۲ ms  gar2-p360.phmaz.ip.att.net [12.123.142.45]
17   ۱۱۰ ms    ۹۶ ms    ۹۶ ms  ۱۲٫۱۲۵٫۹۹٫۷۰
۱۸   ۱۲۴ ms    ۹۶ ms    ۹۶ ms  light.crystaltech.com [216.119.107.1]
19    ۸۲ ms    ۹۶ ms    ۹۶ ms  ۲۱۶٫۱۱۹٫۱۰۳٫۷۲
Trace complete.

در بیان کلی tracert با شما کمک می کند تا مشکل ارتباطی بین دو نقطه در شبکه را پیدا کنید. پس از مشخص شدن این محل ممکن است شما از ابزارها و دستورات دیگری نظیر ping برای مشخص کردن دقیق مشکل استفاده نمایید. در بسیاری مواقع شاید به این موضوع بر بخورید که روتر دارای مشکل بر روی اینترنت یا مکانی دور دست است که امکان رفع مشکل آن توسط شما مقدور نباشد لذا به نظرم تنها کاری که می توانید بکنید اعلام مشکل به ISPتان است.