سری اول :سوالات عملی تکنسین عمومی شبکه(فنی و حرفه ای ) 

1-تنظیمات tcp/ip سیستم خود را به 192.168.3.80 در آورید
2-صحیح بودن تنظیمات tcp/ip سیستم خود مطمئن شوید
3-آدرس سخت افزاری سیستم خود را در آورید 

...
4-با استفاده ازیک فرمان ipسیستم خود را به صفر و دوباره ipجدید را به آن بدهید
5- آدرس سیستم بعد از خود را پیدا کنید
6-چگونگی permissionگذاری روی یک فایل اطلاعاتی در شبکه را برای آزمونگر توضیح دهید
7-چگونه یک فایل به اشتراک گذاشته شده توسط هر یک از کلاینت ها دریافت کنیم
8-ping کردن به ip127.0.0.1 را کاری کنید که غیر فعال شود . و اگر ممکن یا غیر ممکن بود با دلیل توضیح دهید


سری دوم:سوالات عملی تکنسین عمومی شبکه(فنی و حرفه ای ) 

 1. Netmeeting را اجرا کرده و از طریق آن یک فایل به یک سیستم دیگر (مثلاً student1)
 2.  Straight  دو سر سوکت ایجاد کنید .(کلاس A  یا B  به دلخواه) را با یک سایت دلخواه اجرا کنید .
 3. Telnet  را با یک سایت دلخواه اجرا کنید .
 4. فایروال را فعال کرده و برنامه Netsupport  را در تنظیمات آن استثنا ء کنید .
 5. شاخه ST   در درایو D   ایجادکرده و مجوز دسترسی Admin  را روی  Modify  تنظیم کنید
 6. یک چاپگر از نوع شبکه ای تعریف کنید .
 7. Active Directory  را روی یک سیستم نصب کنید .
 8. از دستور یا دستورات مناسب خط فرمان  ارتباط کامپیوتری که پشت آن هستید با کامپیوتر Teacher   کنترل کنید .

 


سری سوم:سوالات عملی تکنسین عمومی شبکه(فنی و حرفه ای )  (تاریخ آزمون 92/08/28)

 1. IP سیستم خود را مشخص کنید
 2. کابل کراس تهیه نمایید
 3. از ارتباط با سایر سیستم ها مطمئن شوید
 4. از نصب کارت شبکه مطمئن شوید