پورت پیش فرض وین باکس 8291 می باشد . برای تغییر این پورت برای امنیت بیشتر، ابتدا با winbox وارد میکروتیک شده. 

Ip>Services >winbox

بعد پورت دلخواه مثلا 1314 را وارد میکنیم.از این به بعد  پس از اجرای برنامه winbox بجای ip میکروتیک بطوط کامل باید ip و پورت را با هم درج نماییم برای مثال اگر ip میکروتیک شما  192.168.1.1  باشد باید از : استفاده کرده و پورت دلخواه مثلا 1314 را جلوی آن درج کنیم        192.168.1.1:1314

۲

۳

منبع: voip.blogfa.com