برای تست  کانکشن VPN و نصب برخی نرم افزار ها به وجود کارت شبکه ای فعال در سیستم نیاز می باشد از این رو در صورتی که کارت شبکه ای در دسترس نداشته باشیم یا مشکل داشته باشد، کارت شبکه مجازی بسیار کارآمد خواهد بود این کارت شبکه که جزء امکانات ویندوز می باشد بنام  Microsoft loopback adapter  معروف است که پس از نصب همانند یک کارت شبکه فعال می توانید با آن کار کنید مثلا هر نوع IP دلخواه برای آن ثبت کنید در صورتی که واقعا آن IP برای دستگاه موجود نیست.

  • اما نحوه ساخت Microsoft loopback adapter در ویندوز بصورت تصویری


 ابتدا  ویزارد Add New Hardware را از کنترل پنل ویندوز یا از Commond ویندوز اجرا کنید  در حالت کامندی بصورت زیر می توانید عمل کنید 

دستور hdwwiz را در پنجره RUN تایپ کنید (پنجره RUN با گرفتن همزمان کلیدهای ویندوز و R باز می گردد)

بقیه مراحل بصورت تصویری در زیر بیان شده است

welcome

manual

network

Loopback