در این بخش لیستی از مشکلاتی که برای ویندوز های XP با سرویس پک 2 در اتصال به سرور دومین اتفاق می افتد و باعث می شود تنظیمات گروپ پالیسی (GPO) بطور کامل بر روی کلاینت اعمال نگردد اضافه شده است که برای هر مشکل لازم است به لینک مربوطه مراجعه کرده و فایل اضافه ای برای آپدیت ویندوز از شرکت میکروسافت (Extention Hotfix) دانلود و بر روی کلاینت اجرا گردد. بعنوان مثال خود بنده کلاینتی داشتم که با اینکه سرور رو می شناخت و در اتصال مشکلی نداشت اما تنظیماتGPO روی اون پیاده نمی شد مثلا Map drive ها تعریف شده در سرور و همچنین مابقی تنظیمات برای اون اعمال می شد که با افزونه زیر مشکل حل شد (Group Policy Preferences Client-Side Extension Hotfix Rollup)
برای مشاهده مابقی لیست می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید
  • List of fixes in Windows XP Service Pack 1 and Windows XP Service Pack 1a:  (Link )
  • List of fixes included in Windows XP Service Pack  2:  (Link )
  • List of fixes that are included in Windows XP Service Pack  3:  (Link )
  • Group Policy Preferences Client-Side Extension Hotfix Rollup:   (Link )
  • List of All Hotfix for GPO Problems :(Link)


نمونه از مشکلات و Hotfix‌های مربوطه

Fix list

For more information about the updates that are included in Windows XP SP2, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
Article number Article title Category
309344 File appears to be deleted although you do not have permissions on the OS/2 Warp4-based server Base operating system
321733 Error message when you write a file to a server from a Windows XP-based or a Windows 2000-based computer: "Delayed Write Failed" Base operating system
323328 WM_TIMER messages may stop being delivered to programs in Windows XP Base operating system
325929 A null session leak is caused by the GetFileAttributes function on Windows XP clients Base operating system
326661 Access violation occurs when a program makes system calls by using Software Pipelining Optimization on Windows XP 64-Bit Edition Base operating system
326826 Some programs may be slow when accessing files on a network share Base operating system
326863 Operating system throttling does not work Base operating system
327361 NSLOOKUP does not use the suffix search list set by a policy Base operating system
327498 Files may appear to be empty with an older redirector Base operating system
327559 Removable storage recognizes the tape drive, but it does not recognize any media in the drive Base operating system
327933 You cannot browse NetWare volumes when you map drives Base operating system
328237 Some programs do not work as expected when large files are opened Base operating system
328269 Windows XP SP1 may not start with the /3GB or /USERVA switch Base operating system

لیست کاملتر را در لینک های بالا بیابید