موضوع: برنامه نویسی تحت وب-ASP CLassic-مشکل در فراخوانی لوکال هاست

 

در موقع کار کردن با لوکال هاست در ویندوز (xp-2003-,...)برخی مواقع موقع فراخوانی Http://Localhost  بروزر یوزر و پسورد می خواد این جور وقت ها کار زیر رو انجام بدید:

 

در مرورگر IE:

به منوی Tools قسمت Internet Option و در ادامه به زبانه Advanced بروید و گزینه  زیر را که تقریبا در انتها قرار دارد غیر فعال و غیر انتخابی نمایید:

Enable Integrated Windows Authentication

در انتها Ok

 

 

در مرورگر فایرفاکس:

در نوار آدرس تایپ کنید:about:config

پس از تایید و باز شدن قسمت تنظیمات فایرفاکس، در محل جستجو تایپ کنید:ntlm

بر روی  عنوان network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris دوبارکلیک کرده و مقدار localhost را ثبت کنید

 

 

 

 

 

Enter username and password for "" at  ttp://localhost
 
In your IE Browser: 
1. Go to the Top menu "Tools" -> "Internet Options".
2. Then choose the "Advanced" Tab. 
3.  "Uncheck" the "Enable Integrated Windows Authentication".
4. Then Click the button that says "Apply" and then "OK".
5. Close the browser and in a new browser try http://localhost
 

In your FireFox Browser: 

In the address bar type "about:config" (without quotes). Hit enter.. 
In the filter, type “ntlm”. 
Double-click on network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris 
Type in "localhost" (without quotes). Hit enter...