1. مجموعه های فیلم های آموزشی دروپال با حجم بالا
  2. کتاب 400 صفحه ای فارسی 
  3. مجموعه فیلم های آموزشی دروپال 7 با حجم 10 تا 30 مگ به صورت جزئی در مورد راه اندازی، تنظیمات اولیه، منوها، محتوا،بلاک ها و..... حدود 30 عنوان 
  4.  

 

ادامه دارد