معرفی چند کتاب پیرامون ریاضیات عمومی یک دانشگاهی- مخصوص رشته های علوم پایه و مهندسی

 

کتب و جزوات  دکتر شهشهانی صنعتی شریف، دکتر احمد پور پیام نور؛ توماس؛ سیلورمن؛ 

 


 

کتاب اول : جزوه ریاضی عمومی 1  -  دانشگاه صنعتی شریف  - استاد مربوطه: آقای شهشهانی

 
فهرست مطالب:
 • اعداد حقیقی
 •  اعداد مختلط
 •  اعداد مختلط و تبدیلات صفحه
 •  دنباله عددی و سری عددی
 •  تابع های پیوسته
 •  مفهوم حد
 •  مفهوم مشتق  تقریب خطی
 •  نمودار تابع و کاربرد های آن   
 • بهینه سازی
 • چند جمله ای تیلور
 • انتگرال یک متغییری
 • قضیه اساسی حساب دبرانسیل و انتگرال
 • اتگرال توابع گویا
 • محاسبه تقریبی انتگرال
 • انتگرال های ناسره
 • سری تیلور و سری توانی
 • سری فوریه
 

 

 

کتاب دوم : جزوه کاربرد انتگرال  حساب دیفرانسبل و انتگرال آپوستل

 

 دانلود

 

 

کتاب سوم: کتاب ریاضی عمومی یک-  احمد پور میهمهانی  - رشته ریاضی- پیام نور 

 

 

 دانلود

 

کتاب چهارم: کتاب جزوه فرمولهای ریاضی 

 

 

کتاب پنجم: حساب دیفرانسیل و انتگرال1  -  دانشگاه خواجه نصیر  - استاد مربوطه: دکترحمیدتولایی و حمید محمد زاده 

 
شامل : دنباله ها - حد و پیوستگی - مشتق - توابع صعودی و نزولی - هوپیتال - کاربرد مشتق- سری نامتناهی - انتیگرال نامعین - انتیگرال معین- کاربرد انتیگرال معین - اعداد مختلط - نمایش پارامتری یک تابع به همراه شکل
 
 دانلود-بعدا اضافه می شود
 

 

کتاب ششم: کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس و راهنمای آن -لاتین

 

دانلود کتاب لاتین حساب دیفرانسیل جرج توماس        دانلود حل المسایل توماس       

 

حجم فایل ها : حدودا ۳۲ مگابایت

پسورد فایل کتاب : www.elecdl.com    پسورد فایل حل مسائل : www.mohandesyar.com

 

 

کتاب چهارم:  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال سیلورمن و راهنمای آن-فارسی