ویندوز سرور 2008بطور پیشفرض دارای برنامه disk cleanup نیست و بایست جداگانه فعال بشه روش زیر بصورت تصویری این امر رو آموزش می ده

ابتدا منیجر به سرور بروید

Administrator tools ---> Server manager

or

sshot-2010-01-25-16-58-22