برای آپدیت تنظیمات GPO‌در اکتیو دایرکتوری سه راه وجود داره

1- منتظر انجام آپدیت خود سیستم باشید که برخی مواقع تا 180 دقیقه  یکبار صورت می گیره
2- با دستور gpupdate آپدیت کنید
3- با دستور gpupdate /force سریع السیر آپدیت کنید که نیاز به Log off‌سرور داره
این Command تنظیمات local and Active Directory-based Group Policy را (از جمله تنظیمات امنیتی) را بروزرسانی میکند. در واقع این دستور جایگزین گزینه ی Refreshpolicy در فرمان Secedit می باشد که در حال حاضر منسوخ شده است. 
gpupdate [target:{computer|user}] [force] [wait:value] [logoff] [/boot] 

target:{computer|user/ 
فقط تنظیمات کامپیوتر یا کاربر فعلی را پرادزش میکند. بطور پیش فرض هم تنظیمات کاربر و هم تنظیمات کامپیوتر پردازش میشوند. 
force/ 
از بهینه سازی پردازش چشم پوشی کرده و تمام تنظیمات را اعمال می کند. 
wait:value/ 
مقدار ثانیه ای که پردازش Policy می بایست منتظر باشد تا به اتمام برسد. به طور پیش فرض 600 ثانیه به طول می انجامد و در صورتی که Value را صفر قرار دهیم اصلاً منتظر نمی ماند و در صورتی که 1- قرار دهیم تا مدت نامحدودی به طول خواهد انجامید. 
logoff/ 
بعد از آنکه به روز رسانی کامل شد Log off صورت گیرد. در صورتی که در تنظیمات صورت گرفته سمت Client، احتیاج به Log off شدن باشد این Command اعمال در غیر این صورت اعمال نخواهد شد. 
Boot/ 
بعد از آنکه به روز رسانی کامل شد Restarts صورت گیرد. در صورتی که در تنظیمات صورت گرفته سمت Client، احتیاج به Restarts شدن باشد این Command اعمال در غیر این صورت اعمال نخواهد شد.