اما از کجا بفهمیم اکتیودایرکتوری درست نصب شده است؟

اول: cmd را در ویندوز سرور باز می کنیم و دستور Net share را می زنیم (دستوری است برای دیدن پوشه های share شده داخل ویندوز). دو پوشه NETLOGON و SYSVOL باید share شده باشد و در آنجا مشاهده شود.

دوم: یکی از آیتم هایی  که باید چک شود  ntds.dit است که در شاخه ی خود windows قرار دارد  اگر  ntds.dit  دراین قسمت وجود داشت یعنی data base  اصلی ما ایجاد شده است.

سوم: یکی از آیتم های دیگری  که باید چک شود sysvol  است .

چهارم: وارد کنسول DNS می شویم( از طریق منوی Start گزینه Administrative tools و سپس انتخاب کنسول DNS). در پنجره ظاهر شده داخل پوشه Forward Loockup zones دو پوشه باید ایجاد شده باشد. که در تصویر مشاهده می کنید.

اول: cmd را در ویندوز سرور باز می کنیم و دستور Net share را می زنیم (دستوری است برای دیدن پوشه های share شده داخل ویندوز). دو پوشه NETLOGON و SYSVOL باید share شده باشد و در آنجا مشاهده شود یا بشیوه دوم و سوم عمل شود.

دوم: یکی از آیتم هایی  که باید چک شود  ntds.dit است که در شاخه ی خود windows قرار دارد  اگر  ntds.dit  دراین قسمت وجود داشت یعنی data base  اصلی ما ایجاد شده است.

سوم: یکی از آیتم های دیگری  که باید چک شود sysvol  است

آیتم بعدی  که بایدچک شود sysvol  می باشد که  در مسیر

 در اینجا sysvol  به صورت اتوماتیک share  شده است

چهارم: وارد کنسول DNS می شویم( از طریق منوی Start گزینه Administrative tools و سپس انتخاب کنسول DNS). در پنجره ظاهر شده داخل پوشه Forward Loockup zones دو پوشه باید ایجاد شده باشد. که در تصویر مشاهده می کنید.

پوشه اول _msdcs.hani.comبرای ارتباط اکتیو دایرکتوری با شعبه های دیگر هست.

پوشه ای که به نام دامین ما هست (hani.com) برای ارتباط کلاینت های داخل این دامین با خود دامین هست و داخل این پوشه ،باید دقیقا 5 پوشه وجود داشته باشد.

 

باید زیر مجموعه ی forward local zone باید اسم domain  را ببینیم  و آن رکورد ها به صورت اتوماتیک ساخته شده است زیر مجموعه ی آن قرار می گیرد.

 اگر dns و dc را در یک جا نصب نمی کردیم باید این رکورد ها را به صورت دستی اضافه می کردیم.

Msdsc  را باید حتما چک کنیم که ساخته شده باشد اگر ساخته نشده باشد باید آن را دستی بسازیم. در غیر این صورت مشکل پیش می آید.اگر آیتم های گفته شده ساخته شده بود یعنی domain  به درستی ساخته شده است 

پنجم: از طریق منوی استارت به قسمت Administrative Tools می رویم و بر روی کنسول Active Directory Users and Computers کلیک می کنیم.از پنجره ظاهر شده به منوی View می رویم و تیک گزینه Advanced features را می زنیم. حال زیر پوشه ای با نام دامین حداقل 9 پوشه باید وجود داشته باشد.اگر کمتر باشد اکتیو ما درست نصب نشده است.

از راه های تست اکتیو دایرکتوری که بگذریم. آیتم بعدی که باید آن را چک کرد  این است که snap in ها نصب شده اند یاخیر . در حالت کلی  active directory  چهار تا کنسول یا snapin  به سرور ما اضافه می شود که در قسمت Administrative Tools مشاهده می شوند و عبارتند از:

کنسول اول: Active Directory Users and Computers : از این کنسول برای مدیریت محلی دامین استفاده خواهیم کرد.

کنسول دوم: Active Directory Sites and Services : برای کنترل ترافیک بین دامین ها یا شعبه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

کنسول سوم: Active Directory Domains and Trusts: این کنسول به ما اجازه می دهد بین دو Forest متفاوت ارتباط برقرار کنیم.

کنسول چهارم: Active Directory Services Interface (ADSI Editor) : این کنسول همان کنسول اول هست با این تفاوت که این کنسول کاملا به زبان اکتیو دایرکتوری هست. یک جورایی برای کسانی هست که با زبان اکتیو مشکل دارند و می خواهند آن را یاد بگیرند.

  active directory users and computers را باز کرده و در این قسمت باید نام domain  را حتما دید

.

در این قسمت می توان ou , user و computer ساخت به طور کلی تمامی object هایی که در بخش logical مورد نیاز است اینجا ساخته  می شود.

آیتم active directory site and services  برای قسمت physical مورد  نیاز است.

به محض ساخته شدن domain اولین site نیز ساخته می شود.در این قسمت باید default site  را ببینیم .

آیتم بعدی active directory domain and trust می باشد.

 

برای مدیریت کردن trust ها  از این قسمت استفاده می شود. دیدن نام domain در این قسمت کافی است.


باتشکر:http://mcitpclass.blogfa.com   و http://www.wikipg.com