بنام خدا

با نصب فایل زیر می توانید گجت های ویندوز 7 را برای ویندوز 8 استفاده  کنید

دانلود 8GadgetPackSetup.msi