با توجه به اینکه در حال حاضر نحوه محاسبه سود تسهیلات اعطایی در بانک‌های خصوصی و اکثر بانک‌های دولتی متفاوت است و بهقرار اطلاع شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا نحوه محاسبه سود بانک‌های خصوصی را مورد تایید قرار داده‌اند و احتمال دارد بانک‌های دولتی نیز موظف به استفاده از فرمول محاسبه سود بانک‌های خصوصی گردند، ذیلا ضمن ارایه فرمول‌های مورد استفاده در بانک‌ها، دو جدول مقایسه‌ای جهت اطلاع درج گردیده است. با این توضیح که فرمول محاسبه سود در بانک‌های خصوصی و نحوه محاسبه سود در این بانک‌ها مورد تایید کارشناسان ذیربط می‌باشد و بانک‌های دولتی در حال حاضر سود کمتری نسبت به سود واقعی از وام گیرندگان دریافت می‌نمایند.  


     فرمول محاسبه سود و قسط در بانک‌های خصوصی به قرار زیر است:

    

فرمول محاسبه سود و قسط در بانک‌های دولتی به قرار زیر است:

    


 و اما نرم افزار محاسبه  محاسبه سود تسهیلات تا سقف ۶۰ قسط با نرم افزار تحت اکسل

موارد کاربرد:

 1-محاسبه سود تسهیلات

 2-محاسبه هر قسط به تفکیک اصل و بهره

 3-محاسبه سود تحقق یافته و تحقق نیافته جهت استفاده حسابداران

 4-تصمیم گیری جهت تسویه تسهیلات و یا ادامه آن تا آخرین قسط

 نوع فایل : xlsx

 حجم فایل :  38 KB

 منبع فایل : دانلود سنتر تخصصی حسابداری

 رمز فایل : www.accfile.com

 کاری از :  آقای عمار معظمی گودرزی

فرمولی که برای محاسبه یک قسط استفاده شده دقیقا فرمول بانک می باشد و بعد از اینکه مبلغ یک قسط محاسبه شد مبلغ یک قسط در تعداد اقساط ضرب و نتیجه را از اصل وام کم میکنیم،سود کل تسیلات بدست می آید

اما برای تفکیک اصل و بهره هر قسط نرخ بهره موثر در مانده اصل تسهیلات که در اختیار وام گیرنده است بهره قسط محاسبه و پس از کسر بهره قسط از مبلغ قسط اصل قسط بدست می آید

A=(C*R*(1+R)^N)/(((1+R)^N)-1)

A=مبلغ هر قسط

C=اصل تسهیلات

R=نرخ بهره موثر

N=تعداد اقساط

R=r/12*k

r=نرخ بهره اسمی سالانه

k=فاصله اقساط مثلا اگر اقساط ماهانه باشه عدد ۱ و چنانچه اقساط سه ماهه باشه عدد ۳

سود کل تسهیلات=(N*A)-C


**لینک دانلود : محاسبه سود تسهیلات تا سقف ۶۰ قسط تحت اکسل و اما نرم افزار محاسبه  محاسبه سود و اقساط تسهیلات برای موبایل (jar)
**لینک دانلود :  Mortgage Calculator.jarدریافت