در این مبحث جزئیات گزینه های قابلیت  Filter-NAT در میکروتیک را بررسی می کنیم.  قبل از اینکه نگاهی عمیق به مقوله NAT داشته باشیم بهتر است عملکرد آن را بررسی کنیم.

توضیحاتی اضافی در مورد NAT:

Nat  ،مخفف Network Address Translation می باشد که فرایند تغییر در هدر های یک بسته اطلاعاتی است و این تغییرات انواع مختلفی از nat را ایجاد می کنند.NAT در واقع از ساختار شرطی If…then… استفاده میکند. از رول اول شروع میشه به پردازش این عمل و وقتی با هر کدام از رول ها match شد از این پروسه میره بیرون در غیر این صورت تا رول اخر هم پیش میره .