بنام خدا

 

در این پست فیلم  و فایل pdf آموزش نرم افزار نرو رو گذاشتم 

 

دانلود فیلم آموزشی 1  - پس از دریافت فیلم را اجرا کنید

فایل آموزش شماره 2  -پس از دریافت از حالت فشره خارج و اجرا گردد

دانلود فایل Pdf آموزشی پیشرفته 3  - با آکروبات  باز شود