بنام خدا

برخی مواقع نیاز میشه که در اکسل   حروف یک عبارت برعکس بشه  مثلا   اگر عبارت سلولی "12345" باشه بصورت "54321" رو برگردانه

Any Excel function that will reverse a string?  (English-Persian)

بدین منظور کافی یک تابع در قسمت مدول های اکسل تعریف کنید لذا مراحل زیر رو انجام بدید

  1. اگر اکسلتون بازه   (همون که داخلش نیاز دارید حروف برعکس بشن)  کلیدهای  Alt+F11 را بزنید
  2. در محیط مدولی باز شده، به منوی Insert قسمت Module بروید 
  3. در صفحه باز شده کد زیر را کپی نمایید:

 

Function Reverse(Text As String) As String
    Dim i As Integer
    Dim StrNew As String
    Dim strOld As String
    strOld = Trim(Text)
    For i = 1 To Len(strOld)
      StrNew = Mid(strOld, i, 1) & StrNew
    Next i
    Reverse = StrNew
End Function
 حال در اکسلتون بعنوان یک تابع بکار ببرید مثل زیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Any Excel function that will reverse a string?
 
1-Get into VBA (Press Alt+F11)
2-Insert a new module (Insert > Module)
Second - paste the following function in your new module 
 
Function Reverse(Text As String) As String
    Dim i As Integer
    Dim StrNew As String
    Dim strOld As String
    strOld = Trim(Text)
    For i = 1 To Len(strOld)
      StrNew = Mid(strOld, i, 1) & StrNew
    Next i
    Reverse = StrNew
End Function
Now you should be able to use the Reverse function in your spreadsheet