آزمون کتبی تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک - کد استاندارد 2/ 1/ 22/ 42- 0 فنی حرفه ای

برای دانلود نسخه کاملتر سوالات همراه با تصاویر لازم و  جواب به انتهای متن مراجعه نمایید

1)کدامیک از موارد ذیل  کاربرد پورت AUX     می باشد؟

   الف) مدیریت دستگاه از راه دور                                      ب)   اتصال مودم های سریال

      ج)  مدیریت شبکه از طریق LAN                                  د)   اتصای ماژول GBIC

2) اتصالات لازم برای کابل ROLLOVER  کدامیک از موازد زیر است؟

    الف)    DB9   ,  DB9                                  ب)   RJ11   ,   DB 60