بنام خدا

یکی از دوستان رمز سیستمش رو فراموش کرده بود برای بازیابی رمز دست بکار شدم راه زیر خوب جواب داد.

سی دی ویندوز رو داخل دستگاه بگذارید و بعد از بوت شدن وارد repair شوید

عکس: پنجره نصب ویندوز