در زیر یک سری انیمیشن که برای دوره +NETWORK کارایی  دارد و مباحث شبکه را بیان می کند معرفی می کنیم: ---

  •                فیلمهای سایت webclasses.net
  •                فیلمهای سایت انیمیشن های آموزشی مفاهیم پایه ای شبکه از سایت pcpersia
  •                فیلم آموزش فارسی نحوه داک زدن و قرار دادن ماژول های پریز 
  •                فیلم آموزش فارسی کار با کیستون ، پچ پنل ، پچ کورد و نحوه پانچ و تست آن
  •                فیلم آموزش فارسی نحوه سوکت زدن کابل و  ...............

---

  Connecting a NIC to the Network  Master/Slave Communications ---Peer-to-Peer Communication ---Client/Server Communication ---Email ---Event Notification --- Frequency and Amplitude ---   Digital and Analog Signals --- Bus Topology --- Star Topology --- Ring Topology --- Star Ring Topology --- Mesh Network Topology --- Network Cloud --- UTP Cable --- Cable Equipment --- Building Cable --- Fiber Optic Cable ---  Simple Machine Protocol ---   Analogy --- Layers and Services --- Encapsulation --- Decapsulation ---  Physical Layer ---   Data Link Layer and Physical Layer --- Packets and Network Layer --- Network Layer and Packet Routing --- Messages and Transport Layer --- Data Compression --- Web Browser and Server --- OSI Summary ---  SMB ---   Open File Request From Client --- Repeater and OSI Model --- Ethernet Star --- Token Ring Hub/MAU --- Collision Domains --- OSI and Bridges --- Bridges and Traffic Isolation --- Wide Area Bridges --- Ethernet Switch --- Frame Switching --- Router and OSI Model --- Subnets and Routing --- Modems and Dial-Up Networking --- DSL Connectivity --- ISDN --- Packet Switch --- Frame Relay --- ATM Network ---  Print Server ---  Web Response ---Switched Backbone ---Router Backbone ---LAN-to-LAN Communication ---Client to Intranet Server ---

---


1.No Network      2.Hub    3.Switch   4.Switched Network With No Server   5.Switched Network With Server
6.Adding Switches   7.The Address Resolution Protocol (ARP)   8.ARP with Multiple Networks   9.Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)  10.Routing and Forwarding   11.IP Subnets     12.TCP Connections
13.TCP Multiplexing   14.TCP Buffering and Sequencing   15.User Datagram Protocol (UDP)   16.IP Fragmentation   17.Switch Congestion  18.TCP Flow Control  19.Internet Access   20.Email Protocols  21.Wireless Network and Multiple Access with Collision Avoidance   22.Virtual Private Network  (VPN)   23.Public Key Encryption   24.Firewalls  25.Stop-and-Wait ARQ   26.Go-Back-N ARQ   27.Selective Repeat ARQ    28.The OSI model   29.Peer-to-peer (P2P) Computer Network      30.Ad-Hoc Network 

    • سایت سوم:   از سایت پرشین فروم و  فراز نتورک شامل موارد زیر

---